ขยายเปิดการทดลองใช้ Access English

ขยายเปิดการทดลองใช้ Access English

วันที่: 24 กรกฎาคม 2559  
เผยแพร่
ขยายเปิดการทดลองใช้ Access English

       เนื่องจากบริษัทได้ขยายเปิดการทดลองใช้ Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้       

โดยสามารถใช้งานผ่าน URL  http://accessenglishnow.com/platform

       ขยายระยะเวลาการทดลองออกไปอีก 4 เดือน ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

คำสำคัญ: ขยายเปิดการทดลองใช้ Access English
จำนวนผู้อ่าน: 2694