การอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar

วันที่: 14 ตุลาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
การอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar ฐานข้อมูลวิจัยสำหรับนักวิจัยมือใหม่
โดยวิทยากร คุณผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.  ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอุปรมัย                                                                             อาคาร 19 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1. ฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศ

            2. เทคนิคการสืบค้น Google ขั้นสูง

            3. การสืบค้นงานวิจัยด้วย

 

การรับสมัคร
- เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1, เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 5 อาคารหอสมุดกลาง หรือ

หรือ

- กรอกใบสมัครออนไลน์ กรอกใบสมัคร

 

หมายเหตุ
* เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
* หมดเขตภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาววรรณี พรหมทอง โทรศัพท์ 095-4195987 ในวันและเวลาราชการ
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 4537