หอสมุดกลางเปิดให้บริการถึงเวลา 20.30 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์

หอสมุดกลางเปิดให้บริการถึงเวลา 20.30 น.

วันที่: 01 พฤศจิกายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
หอสมุดกลางเปิดให้บริการถึงเวลา 20.30 น.

หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เป็น 8:00 น. - 20:30 น.

ตั้งแต่วันที่ 2-23 พฤศจิกายน 2559  โดยสามารถยืมคืนหนังสือได้ตามปกติ

คำสำคัญ: หอสมุดกลาง
เข้าอ่านทั้งหมด: 4112