Scimago Journal & Country Rank
ข่าวประชาสัมพันธ์

Scimago Journal & Country Rank

วันที่: 08 พฤศจิกายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
Scimago Journal & Country Rank

 

Scimago หนึงในฐานข้อมูลออนไลน์ที่ได้รับความนิยม  ซึ่งมีการจัดอันดับ journal rankings ไว้ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้นักวิจัยได้ตัดสินใจในการส่งงานวิจัยไปตีพิมพ์

ลิงค์ Scimago

คำสำคัญ: scimagojr,Journal,scimagojr journal
เข้าอ่านทั้งหมด: 4546