ถ่ายเอกสารหนังสือเพื่อใช้เรียนใช้สอน อย่างไรไม่ผิด?
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายเอกสารหนังสือเพื่อใช้เรียนใช้สอน อย่างไรไม่ผิด?

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ถ่ายเอกสารหนังสือเพื่อใช้เรียนใช้สอน อย่างไรไม่ผิด?

ถ่ายเอกสารหนังสือเพื่อใช้เรียนใช้สอน อย่างไรไม่ผิด?


ผู้สอนถ่าย 1 ชุดเพื่อใช้สอน หรือเตรียมการสอน

-1 บทความ จากหนังสือ 1 เล่ม

-1 บทความ จากนิตยสาร วารสาร หรือหนังสือพิมพ์  

-1 เรื่องสั้นหรือเรียงความขนาดสั้น 1 เรื่อง บทกวีขนาดสั้น 1 บท ไม่ว่าจะนำมาจากการรวมรวมหรือไม่ก็ตาม

-แผนภูมิ กราฟ แผนผัง ภาพวาดภาพลายเส้น การ์ตูน รูปภาพ หรือภาพประกอบหนังสือ จากหนังสือ นิตยสาร วารสาร


ถ่ายเอกสารแจกนักเรียนเพื่อใช้ในห้องเรียน

-บทกวีไม่เกิน 250 คำ และเมื่อพิมพ์แล้วไม่เกิน 2 หน้า (หน้าละ 200 ตัวอักษร ขนาด 16 )หรือ บทกวีขนาดยาว ตัดตอนมาได้ไม่เกิน 250 คำ
-บทความ 1 บท เรื่อง 1 เรื่อง หรือเรียงความ 1 เรื่อง ไม่เกิน 2500 คำ
-ตอนใดตอนหนึ่งของร้อยแก้วไม่เกิน 1000 คำ หรือ 10% ของงานนั้น (แล้วแต่ว่าจำนวนใดน้อยกว่ากัน)แต่ได้อย่างน้อย 500 คำ
-ภาพประกอบต่างๆ 1 ภาพ
-หนังสือที่มีภาพประกอบ ได้ไม่เกิน 2500 คำ และทำสำเนาตอนใดตอนหนึ่งได้ไม่เกิน 2 หน้า หรือไม่เกิน 10% ของคำที่ปรากฏในงานนั้น
-สำหรับงานของผู้สร้างสรรค์คนเดียวกัน ทำสำเนาบทกวี บทความ เรื่อง หรือเรียงความได้ไม่เกิน 1 เรื่อง หรือตัดตอนมาได้ไม่เกิน 2 ตอน หรือทำสำเนาผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่องจากงานรวบรวมเล่มเดียวกันในเวลา 1 ภาคเรีย

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์

คำสำคัญ: ถ่ายเอกสารหนังสือเพื่อใช้เรียนใช้สอน อย่างไรไม่ผิด?
เข้าอ่านทั้งหมด: 4212