แนะนำเว็บโหลด e-book พรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเว็บโหลด e-book พรี

วันที่: 22 พฤศจิกายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
แนะนำเว็บโหลด e-book พรี

 หอสมุดกลางมีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลด E-book มาแนะนำสำหรับคนรักการอ่าน มีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดดยสามารถดาวน์โหลดเปฌนไฟล์ PDF ได้

 1. http://www.ebooks.in.th/

 2. http://www.freetechbooks.com/

 3. http://www.intechopen.com/ 

 4. http://www.collegeopentextbooks.org/

 5. https://www.geekbooks.me/

คำสำคัญ: e-book,ebook
เข้าอ่านทั้งหมด: 4526