ปิดบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดบริการ

วันที่: 20 มกราคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ปิดบริการ

      

       **สำหรับผู้ที่มีกำหนดส่งหนังสือในวันดังกล่าว ทางหอสมุดกลางจะยกเว้นค่าปรับ นักศึกษาสามารถยืมตอออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่ http://lib.nstru.ac.th/Member/Login.aspx >>รายการยืมและกำหนดส่ง

คำสำคัญ: ปิดให้บริการ
เข้าอ่านทั้งหมด: 4217