ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic

วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic

         

    ฐานข้อมูล Britannica Online Academic Edition เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก และได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

สามารถทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคาม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 ระยะเวลารวม 4 เดือน

Britannica Online Academic Edition

คำสำคัญ: หอสมุดกลาง
เข้าอ่านทั้งหมด: 4686