อนุญาตให้ใช้บอร์ด สำหรับติดประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุญาตให้ใช้บอร์ด สำหรับติดประกาศ

วันที่: 03 มีนาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
อนุญาตให้ใช้บอร์ด สำหรับติดประกาศ

 หอสมุดกลางขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มรภ.นศ.ติดประกาศต่างๆ

ได้ที่บอร์ด หน้าบันได ชั้น 2

โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน (ดู "กติกา มารยาท" ประกอบ)


คำสำคัญ: หอสมุดกลาง
เข้าอ่านทั้งหมด: 4251