ทดลองใช้งานฐานข้อูล Science Reference และ Entrepreneurial Studies Source
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้งานฐานข้อูล Science Reference และ Entrepreneurial Studies Source

วันที่: 14 มีนาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ทดลองใช้งานฐานข้อูล Science Reference และ Entrepreneurial Studies Source

                ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

               ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            1.  ฐานข้อมูล Science Reference Center

               รายละเอียด : ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

               URL     :   http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch

 

2.  ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

               รายละเอียด : แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ(peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก)

               URL     :   http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch

 

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณวงศ์ทิพา  ธัญยนพพร Tel: 081 258 3333 หรือ e-mail: vongthipar@ebsco.com

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล Science Reference Center,ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source
เข้าอ่านทั้งหมด: 4556