ขอเลื่อนเข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้ฐานข้อมูล EBSCO
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเลื่อนเข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้ฐานข้อมูล EBSCO

วันที่: 18 พฤษภาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเลื่อนเข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้ฐานข้อมูล  EBSCO

ขอเลื่อนเข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้ฐานข้อมูล  EBSCO 

ณ ห้อง 1939 ชั้น3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 จากวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 น.  เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 4226