ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

วันที่: 03 กรกฏาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

รายละเอียด   :   ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 18,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

 

URL    :   http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE


คำสำคัญ: หอสมุดกลาง
เข้าอ่านทั้งหมด: 4524