หอสมุดปิดทำการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

หอสมุดปิดทำการ

วันที่: 25 สิงหาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
หอสมุดปิดทำการ

       เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) หอสมุดกลางปิดการให้บริการในที่ 26-27 สิงหาคม 2560 และ วันที่ 2-3 กันยายน 2560 

       นักศึกษาสามารถยืมต่อออนไลน์ได้ http://lib.nstru.ac.th/Member/Login.aspx ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำสำคัญ: ปิดทำการ
เข้าอ่านทั้งหมด: 4226