กิจกรรมหนังสืออยู่หนใด
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหนังสืออยู่หนใด

วันที่: 07 กันยายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
กิจกรรมหนังสืออยู่หนใด

เขิญชวนชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมาช

 ร่วมกิจกรรมกับ หอสมุดกลาง

 

🔎🔦กิจกรรมหนังสืออยู่หนใด🔍 

"หนังสือ ฉันคือ...ร้อยสิ่งดีดีในชีวิต"

หนังสือจะมีทั้งหมด 2 เล่ม 

ให้ท่านค้นหาหนังสือให้เจอ

โดยจะวางซ่อนไว้บริเวณหอสมุดกลาง

ผู้หาหนังสือเจอกรุณา ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
ผู้อำนวยการสำนักฯ
โทร 081-7379038 เพื่อรับรางวัลพิเศษ😊😊


คำสำคัญ: หนังสืออยู่หนใด
เข้าอ่านทั้งหมด: 4177