หอสมุดกลางเปิดให้บริการนอกเวลา
ข่าวประชาสัมพันธ์

หอสมุดกลางเปิดให้บริการนอกเวลา

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
หอสมุดกลางเปิดให้บริการนอกเวลา

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เปิดให้บริการนอกล่วงเวลาช่วงสอบปลายภาค

ะหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2560

เวลา 08.00-18.30 น.ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ 


คำสำคัญ: เปิดบริการล่วงเวลา
เข้าอ่านทั้งหมด: 4192