เลื่อนการอบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล "Thai OER"
ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการอบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล "Thai OER"

วันที่: 06 ธันวาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
เลื่อนการอบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

       ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากสถานการณ์เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย จึงขอเลื่อนการอบรมโครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล "Thai OER" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีออกไป โดยจะแจ้งวัน เวลาการอบรมอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 4158