ประชาสัมพันธ์ 5 ฐานข้อมูลใหม่ จาก CNKI
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ 5 ฐานข้อมูลใหม่ จาก CNKI

วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประชาสัมพันธ์ 5 ฐานข้อมูลใหม่ จาก CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดยChina National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ประกอบด้วย Academic Focus, China Academic Journals Full-text Database, China Masters’ Theses Full-text Database, China Doctoral Dissertations Full-text Database และ China Reference Works Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


อนึ่ง เอกสารคู่มือสำหรับการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.uni.net.th/UniNet/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar   และหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับฐานข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   อีเมล์ taffy.bin@int1.cnki.net , taffy.bin@hotmail.com

คำสำคัญ: ฐานข้อมูลใหม่,CNKI
เข้าอ่านทั้งหมด: 4539