การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

วันที่: 09 มีนาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

       การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม


     เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมรูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงในผลงานวิชาการ(รายงาน วิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ บทความวิจัย) ซึ่งการอ้างอิงนั้นเป็นการแจ้งแหล่งที่มาของบทความ แนวคิด หรือข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทำให้ทราบรายละเอียดแหล่งที่มาของข้อมูล การอ้างอิงจะปรากฏอยู่สองที่คือในเนื้อหาผลงานทางวิชาการ และปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม  รวบรวมโดยอาจารย์วิเชียร มันแหล่ 


 

Download

คำสำคัญ: การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
เข้าอ่านทั้งหมด: 4189