คู่มือ การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection

วันที่: 30 มีนาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
คู่มือ การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection

 

 คู่มือ การใช้งานฐานข้อมูล
ABI/INFORM Collection

(ฉบับปรับปรุง 2561)

 

ABI/Inform หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการ โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 8,000 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides เป็นต้น รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า30,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษา ภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น

ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูลย่อย ดังนี้

  1. ABI/Inform Global

  2. ABI/Inform Trade & Industry

  3. ABI/Inform Dateline


 

ดาวน์โหลด : คู่มือ

คำสำคัญ: คู่มือ
เข้าอ่านทั้งหมด: 4164