ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate

วันที่: 04 เมษายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate

ขอเชิญท่านผู้สนใจ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล

Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

Gale Academic OneFile(โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)

 

ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ

 

URL : Gale Academic OneFile


 

Academic Search Ultimate(โดยบริษัท EBSCO)

 

เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete

 

ประกอบด้วยฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ

 

กฏหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

 

URL : Academic Search Ultimate


คำสำคัญ: ฐานข้อมูล , Gale,EBSCO
เข้าอ่านทั้งหมด: 4494