อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

วันที่: 12 กรกฎาคม 2561  
เผยแพร่
อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล "Thai OER"

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร ๑๙  ชั้น ๔ 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑


 

เนื้อหาการบรรยาย

การบรรยายในหัวข้อ “Open Digital Education: กฎหมายและการละเมิดลิขสิทธิ์” โดย อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ วิทยากรจาก สวทช.

การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ดิจิทัล digital literacy ก้าวสำคัญของสังคมยุคดิจิทัล” โดย ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง วิทยากรจาก สวทช. 

การบรรยายในหัวข้อ “Open Digital Education: คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด” โดย อ.วนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ วิทยากรจาก สวทช.


กรุณาแนบหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดส่งมาทาง E-mail: thanyawee_ros@nstru.ac.th

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาตอบกลับภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

E-mail: thanyawee_ros@nstru.ac.th

Facebook Messenger: https://www.facebook.com/arc.nstru/

สมัครออนไลน์  https://goo.gl/1S2GMa

 

โทร ๐-๗๕๘๐-๙๘๓๓ โทร. ๐๙๕-๐๓๙๒๖๗๙

นายธัญญวีร์  รสมัย

 หมายเหตุ

1. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม    คำสำคัญ: oer,
จำนวนผู้อ่าน: 2683