การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScicenceDirect
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScicenceDirect

วันที่: 19 ตุลาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScicenceDirect

แจ้งนักวิจัยทุกท่าน  เนื่องจากทาง สกอ. เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScicenceDirect  และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและเจรจาต่อรองราคา ในการบอกรับฐานข้อมูลนี้  และได้ข้อสรุปให้ยกเลิกการบอกรับในรูปแบบเดิม ซึ่งเป็นการบอกรับในรูปแบบภาคี ระหว่าง สกอ. กับ มหาวิทยาลัย 23 แห่ง จะสิ่นสุดในปี 2018 และเปลี่ยนมาเป็นแบบ subject cillections ในปี 2019 

     การบอกรับฐานข้อมูล ScicenceDirect   ประจำปี 2019 ประกอบด้วยวารสารวิชา

1. Agicultural and Biological Sciences

2. Engineering

3. Social Sciences

4. Immunology and Microbiology

และช่วงข้อมูลที่สามารถค้นหาและ ดาวน์โหลดได้จะอยู่ในช่วง ค.ศ. 2010 - ปัจจุบัน

ดังนั้นนักวิจัยทุกท่านที่ประสงค์จะใช้ฐานข้อมูล  ScicenceDirect    จึงควรเร่งเข้าค้นหาข้อมูลก่อนสินสุดปี  ค.ศ. 2018 นี้ 

คำสำคัญ: race,หอสมุดกลาง
เข้าอ่านทั้งหมด: 4147