ปิดให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดให้บริการ

วันที่: 16 ธันวาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ปิดให้บริการ

       หอสมุดกลางงดให้บริการ 1 วัน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนัก เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ 

นักศึกษาสามารถยืมต่อออนไลน์ได้ http://lib.nstru.ac.th/Member/Login.aspx ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำสำคัญ: ปิดบริการ
เข้าอ่านทั้งหมด: 4297