ขอเชิญเข้าร่วมอบรม“ทักษะการสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks Sharingผ่าน EBSCO Discovery service”
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม“ทักษะการสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks Sharingผ่าน EBSCO Discovery service”

วันที่: 14 มีนาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม“ทักษะการสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks Sharingผ่าน EBSCO Discovery service”

       ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม“ทักษะการสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks Sharing ผ่าน EBSCO Discovery service” โดย คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 อาคาร 19 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

       สามารถลงชื่อได้ที่บริเวณเคาน์ยืม-คืน (ชั้น 1) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ชั้น 2) คุณปิยะพร กลิ่นมาลี Tel. 086-2736671

คำสำคัญ: อบรม, EBSCO Discovery service, EBSCO eBooks
เข้าอ่านทั้งหมด: 4210