กิจกรรม : การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม : การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ

วันที่: 02 เมษายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
กิจกรรม :  การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ

กิจกรรม :  การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ

วันที่จัด  :  23  เมษายน 2562

เวลา :  8.30-16.30 น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 

รับสมัคร วันนี้-21 เมษายน 2562 

ลงทะเบียน สมัครออนไลน์  https://forms.gle/ZY57hMY2yHJ7TudF8

 


กำหนดการ

08.00 น. – 08.30 น.    ลงทะเบียน

08.30 น. – 09.00 น.    พิธีเปิดอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง

                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

09.00 น. – 10.30 น.    อบรมการใช้งาน Google  Scholar  และฐานข้อมูลของไทย :  Thaijo / CUIR /Thailis

10.30 น. – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.00 น.    อบรมการใช้งานฐานข้อมูลสหสาขาวิชา : ProQuest Dissertations & Theses Full Text/ SpringerLink

12.00 น. – 13.00 น     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.30 น.    อบรมการใช้งานฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Web of Science/ ACM Digital Library/ American Chemical Society Journal (ACS)

14.30 น. – 14.45น.     พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. – 16.00 น.    อบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) :  EBSCO Discovery Service (EDS) และ GALE


 


คำสำคัญ: อบรม, ฐานข้อมูล
เข้าอ่านทั้งหมด: 4548