ขอเชิญร่วมแนะนำหนังสือใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแนะนำหนังสือใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาที่เปิดสอน

วันที่: 05 มิถุนายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญร่วมแนะนำหนังสือใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาที่เปิดสอน

       📕 หอสมุดกลาง เชิญทุกท่านร่วมแนะนำหนังสือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาที่เปิดสอน งานวิชาการ หรืองานวิจัยได้แล้ววันนี้ ‼️ ผ่านช่องทาง....

✏️ https://forms.gle/nwAYVWwb2NKN4QJX9

✏️ โทรศัพท์: 086-2736671 (Line)

✏️ E-mail: piyaporn_sae@nstru.ac.th

✏️ ติดต่อโดยตรงที่ ปิยะพร กลิ่นมาลี งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง ชั้น 2

       📒 ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้ตลอดปีการศึกษา

       ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมาค่ะ 🙏

คำสำคัญ: แนะนำหนังสือ
เข้าอ่านทั้งหมด: 4555