ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นออนไลน์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นออนไลน์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม

วันที่: 07 มกราคม 2563  
เผยแพร่
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นออนไลน์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้

       1. การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ จัดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

       2. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม จัดทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

       กิจกรรมการอบรมจะจัดขึ้นเวลา 13.00-15.00 น. ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 5 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หากนักศึกษาสนใจร่วมกิจกรรมสามารถลงชื่ออบรมได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน เริ่มอบรมวันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงธิดา รักษาแก้ว (พี่โม) 081-8749433  

คำสำคัญ: อบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
จำนวนผู้อ่าน: 1879