หอสมุดกลางเปิดให้บริการล่วงเวลา

หอสมุดกลางเปิดให้บริการล่วงเวลา

วันที่: 31 ตุลาคม 2563  
เผยแพร่
หอสมุดกลางเปิดให้บริการล่วงเวลา

หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดให้บริการจาก 08.00-16.30 น. เป็น 08.00-18.00 น.

เริ่มวันที่ 2 พศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 

**หมายเหตุ ให้บริการบริเวณชั้น 1 - ชั้น 3 และสามารถยืม-คืนหนังสือได้ตามปกติ

คำสำคัญ: เปิดล่วงเวลา
จำนวนผู้อ่าน: 1866