ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายของสำนักพิมพ์ Clarivate

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายของสำนักพิมพ์ Clarivate

วันที่: 21 มิถุนายน 2564  
เผยแพร่
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายของสำนักพิมพ์ Clarivate

       เนื่องจากสำนักพิมพ์ Clarivate จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.


หัวข้อ : Publish strategically for research impact using Web of Science

ลงทะเบียน : shorturl.at/jwVW1

*เมื่อทำการลงทะเบียนแล้วจะได้รับลิงก์ เพื่อเข้าฟังบรรยายผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้

คำสำคัญ: สำนักพิมพ์ Clarivate
จำนวนผู้อ่าน: 1862