เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Flipster นิตยสารออนไลน์

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Flipster นิตยสารออนไลน์

วันที่: 04 สิงหาคม 2564  
เผยแพร่
เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Flipster นิตยสารออนไลน์

       หอสมุดกลาง ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าใช้ฐานข้อมูล Flipster นิตยสารออนไลน์ รวบรวมรายชื่อนิตยสารกว่า 1,000 รายการ ทั้งฉบับใหม่และฉบับย้อนหลัง
       สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Flipster เข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือผ่าน Application: Flipster-Digital Magazines ทดลองเข้าใช้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายงานฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ: Flipster นิตยสารออนไลน์
จำนวนผู้อ่าน: 1869