ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4
อบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

ข่าววันที่: 29 พ.ย. 2556
โพสโดย: หอสมุดกลาง
การอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1939)

ข่าววันที่: 15 ธ.ค. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง
miniTCDC Showcase เพราะโอกาสไม่มีคำว่า "ไกลเกินเอื้อม" ถึงเวลาเด็กไทย จะภาคภูมิใจกับความเป็นชาวถิ่น

ข่าววันที่: 03 ธ.ค. 2555
โพสโดย:
โครงการ Library tour นักศึกษาหลักสูตรจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3

ข่าววันที่: 21 พ.ย. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง
อบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ข่าววันที่: 19 พ.ย. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง
เปิดโลกนักอ่าน เปิดบ้านนักเขียน

ข่าววันที่: 20 ส.ค. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การบรรยาย"ห้องสมุดกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

ข่าววันที่: 20 ส.ค. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การวางแผนและการใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด

ข่าววันที่: 20 ส.ค. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ขอมูลวัสดุและข้อมูลเชิงประจักษ์ในงานออกแบบ

ข่าววันที่: 28 ก.ค. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ข่าววันที่: 25 ก.ค. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช