ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4
พบนักเขียนโรมานซ์ ณารา และซ่อนกลิ่น จากซีรีย์ชื่อดัง

ข่าววันที่: 19 ก.ค. 2555
โพสโดย:
การอบรมการใช้สื่อเพื่อการสืบค้นการวิจัย นักศึกษาเอกปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ข่าววันที่: 06 ก.ค. 2555
โพสโดย: คุรุศาสตร์
แนะนำการสืบค้นทรัพยากรจากฐานข้อมูลออนไลน์

ข่าววันที่: 18 มิ.ย. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การอบรมการใช้สื่อเพื่อการสืบค้นการวิจัย นักศึกษาเอกปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ข่าววันที่: 16 มิ.ย. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อบรมปฏิบัติการเรื่องการซ่อมและอนุรักษ์หนังสือ

ข่าววันที่: 15 พ.ค. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ข่าววันที่: 12 มี.ค. 2555
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือจำนวน 50 กล่อง

ข่าววันที่: 20 ธ.ค. 2554
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กิจกรรม Open House 2554 วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 20 ธ.ค. 2554
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีแก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553

ข่าววันที่: 20 ธ.ค. 2554
โพสโดย: หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช