ข่าวภาพ/กิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScicenceDirect
ข่าววันที่ : 19 ต.ค. 2561
โดย : สกอ.
ขยายเวลาเปิดทำการ
ข่าววันที่ : 04 ก.ย. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
การอบรมฐานข้อมูลออนไลน์
ข่าววันที่ : 28 ก.ค. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
ข่าววันที่ : 12 ก.ค. 2561
โดย : race,หอสมุดกลาง
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate
ข่าววันที่ : 04 เม.ย. 2561
โดย : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คู่มือ การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection
ข่าววันที่ : 30 มี.ค. 2561
โดย : หอสมุดกลาง ,บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เปิดบริการห้องชอบทำกิจ
ข่าววันที่ : 13 มี.ค. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ข่าววันที่ : 09 มี.ค. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
ประชาสัมพันธ์ 5 ฐานข้อมูลใหม่ จาก CNKI
ข่าววันที่ : 22 ก.พ. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
นิทรรศการนครศรีฯเมืองศักดิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์
ข่าววันที่ : 20 ก.พ. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
สื่อใหม่ (New Media)
ข่าววันที่ : 08 ก.พ. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Library In My Mind”
ข่าววันที่ : 23 ม.ค. 2561
โดย : หอสมุดกลาง
ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “แนะนำการใช้บริการหอสมุดกลาง (Infographic)”
ข่าววันที่ : 26 ธ.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
เลื่อนการอบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล "Thai OER"
ข่าววันที่ : 06 ธ.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางเปิดให้บริการนอกเวลา
ข่าววันที่ : 20 พ.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
ข่าววันที่ : 16 พ.ย. 2560
โดย :
กิจกรรมหนังสืออยู่หนใด
ข่าววันที่ : 07 ก.ย. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดปิดทำการ
ข่าววันที่ : 25 ส.ค. 2560
โดย : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอสมุดกลางปิดทำการ
ข่าววันที่ : 09 ส.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
ข่าววันที่ : 03 ก.ค. 2560
โดย : หอสมุดกลาง

1 2 [3] 4 5 6 7