ข่าวภาพ/กิจกรรม
Scimago Journal & Country Rank
ข่าววันที่ : 08 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางเปิดให้บริการถึงเวลา 20.30 น.
ข่าววันที่ : 01 พ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
การอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar
ข่าววันที่ : 14 ต.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ข่าววันที่ : 28 ก.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
กิจกรรม Library Tour
ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
ขยายเปิดการทดลองใช้ Access English
ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo
ข่าววันที่ : 05 ก.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล: การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล
ข่าววันที่ : 07 มิ.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
ฐานข้อมูล eBooks
ข่าววันที่ : 17 พ.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
ฐานข้อมูลออนไลน์ iGLibrary
ข่าววันที่ : 29 เม.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online
ข่าววันที่ : 19 เม.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition
ข่าววันที่ : 19 เม.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลางปิดให้บริการช่วงวันหยุดสงกรานต์
ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
บริการให้คำแนะนำตอบคำถามเกี่ยวกับงานบริการ
ข่าววันที่ : 25 มี.ค. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญชวนอบรมโครงการ “สื่อใหม่ (New Media)” เรื่องนวัตกรรมและสื่อต่างๆที่ทันสมัย และฝึกสร้างสื่อมัลติมีเดียด้ว โปรแกรม Prezi
ข่าววันที่ : 04 ก.พ. 2559
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 30 พ.ย. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
การวิจัย เรื่อง แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์การรำโทน - นกพิทิดของเยาวชน จ. นครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีสื่อวิดีทัศน์และสื่อออนไลน์
ข่าววันที่ : 30 ต.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
ประกาศหอสมุดกลาง " ขยายเวลาการให้บริการไปจนถึง 20.30 น."
ข่าววันที่ : 30 ต.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย”
ข่าววันที่ : 23 ธ.ค. 2558
โดย : หอสมุดกลาง
ประกาศงดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 18 กันยายน
ข่าววันที่ : 16 ก.ย. 2558
โดย : หอสมุดกลาง

1 2 3 4 [5] 6 7