ขอขอบคุณนายยงยุทธ วรรณโกวิทที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณนายยงยุทธ วรรณโกวิทที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง

วันที่: 24 ธันวาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอขอบคุณนายยงยุทธ วรรณโกวิทที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณนายยงยุทธ วรรณโกวิท อดีตหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานช่าง กองงานเฉพาะกิจฯ กรมศิลปากร ที่ได้มอบหนังสือเรื่อง "ศิลปวัตถุห้อยแขวนบนปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช" และ "พลอย อัญมณี งานศิลปกรรมประดิษฐ์ที่ใช้ในการประดับตกแต่งปลียอดทองคำพระบรมธาจุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. 2537-2538"

   

คำสำคัญ: มอบหนังสือ หอสมุดกลาง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปลียอดทองคำ
เข้าอ่านทั้งหมด: 10823