ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง

วันที่: 10 มกราคม 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ ที่มอบหนังสือเรื่อง "Faith of the Monarchs" ที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง

คำสำคัญ: มอบหนังสือ
เข้าอ่านทั้งหมด: 10780