การ set proxy สำหรับการใช้งานเครืองข่ายจากภายนอกมหาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

การ set proxy สำหรับการใช้งานเครืองข่ายจากภายนอกมหาลัย

วันที่: 20 เมษายน 2565  
เผยแพร่ข่าวนี้

       เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ทางหอสมุดกลางบอกรับจากภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทางหอสมุดกลางมีวิธีการตั้งค่า proxy มาฝาก

       ส่วนการเข้าใช้งาน NSTRU Proxy อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มรภ.นศ. ใส่ Username Password (NSTRU-NET) เมื่อต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น

     Username : 60xxxxxxxx หรือ wannee_pro (บุคลากร)
     Password : วันเดือนปีเกิด (รหัสผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต)

คำสำคัญ: set proxy
เข้าอ่านทั้งหมด: 11014