งดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก

วันที่: 08 มกราคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
งดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก

       หอสมุดกลางปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 8-31 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19

คำสำคัญ: ให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก
เข้าอ่านทั้งหมด: 10818