นครศรี เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์
ชื่อเรื่อง : นครศรี เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์
ผู้แต่ง : มัลลิกา เจริญสุธาสินี, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2561
เลขเรียก : NST 294.3631172561
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือนครศรี เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ จัดทำขึ้นมาจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอยู่อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะเกจิศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะจึงให้นำข้อมูลมาจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สืบค้นและมีความรู้เกี่ยวกับเกจิอมตะสังขารของจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า สำนึกรักบ้านเกิด หวงแหนและนำธรรมะมาคู่กายและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต