สมุนไพรน่ารู้เคียงคู่บ้านไม้เรียง
ชื่อเรื่อง : สมุนไพรน่ารู้เคียงคู่บ้านไม้เรียง
ผู้แต่ง : ซูฮัยลา ดอละ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, [2547?]
เลขเรียก : NST 615.321164 2547
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : บ้านไม้เรียงเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำซึ่งแต่ละครั้งก็กินระยะเวลายาวนานทำให้ไม่สามารถติดต่อกับภายนอกได้ ชาวบ้านใช้เรือในการเดินทาง เมื่อเจ็บป่วยชาวบ้านจะนำสมุนไพรที่ปลูกไว้มารักษา โดยดัดแปลงไปตามความรู้ในเรื่องสมุนไพรที่แต่ละคนมี