ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
ชื่อเรื่อง : ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
ผู้แต่ง : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556
เลขเรียก : NST 333.91 ท1711ด 2556
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังเกิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือบรรเทา ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม และปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร