พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง : พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : ประหยัด เกษม
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2552
เลขเรียก : NST 069363 2552
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ด้วยสื่อทันสมัย โดยพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จัดแสดงเกี่ยวกับเมืองนครฯ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน ความรู้เรื่องชื่อเมือง ตรา 12 นักษัตร (ตราประจำเมือง) การตั้งถิ่น ฐานของผู้คน การรับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากต่างแดน ความสำคัญของนครฯ ในฐานะเมืองท่า ประวัติสังเขปของบุคคลสำคัญเมืองนครฯ เรื่องราวทางศาสนา เช่น ศาสนสถานต่างๆ เรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น เหตุการณ์สำคัญของชาวเมืองนครฯ