วงศ์สกุล ณ นคร : ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
ชื่อเรื่อง : วงศ์สกุล ณ นคร : ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
ผู้แต่ง : หม่อมเนื่อง ชยางกูร ณ อยุธยา, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : มปพ., 2561
เลขเรียก : NST 929.461122561
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : เผยแพร่ข้อมูลลำดับวงศ์สกุล ณ นคร พิมพ์ในงานศพคุณพร้อม ณ นคร มีตั้งแต่เจ้าพระยานครพัฒน์ เจ้าพระยานครน้อยต่อมาทุกชั้นตามที่รวบรวมไว้ได้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บรรพชนให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้จดจำเรียกขานกันติดปากสืบไป