คีตนาฏกรรม...ตำนาน พระบรมธาตุเจดีย์...นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง : คีตนาฏกรรม...ตำนาน พระบรมธาตุเจดีย์...นครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : พงษ์อนันต์ สรรพานิช.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไท, 2550
เลขเรียก : NST 895.9121282550
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี เสียงโครงสร้างซึ่งจัดเรียงขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผนโดยใช้ประกอบเกี่ยวกับตำนานพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ซึ่งเท้าความตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วมีการแบ่งและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ ที่ต่างๆ