ติดตามตามพรลิงค์ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง
ชื่อเรื่อง : ติดตามตามพรลิงค์ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง
ผู้แต่ง : สืบพงศ์ ธรรมชาติ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2561
เลขเรียก : NST 959.383344 2561
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : ชื่อตัมลิงคัม ตามพรลิงค์ ตั้งเหม่ยหลิง ตั้งหม่าหลิง มัทมาลิงคม ทัมมลิงกะ และเมยลิงค์ เหล่านี้ เป็นดินแดนหนึ่งในภาคใต้ ศูนย์กลางการปกครองอยู่บริเวณอำเภอสิชล ท่าศาลา ขนอมและนบพิตำ ด้วยมีหลักฐานเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอยู่มาก ส่วนหนึ่งมีกล่าวว่าเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีได้ศึกษา รวบรวมหลักฐานไว้ให้สืบสานทำให้คนไทยในนครศรีธรรมราชรุ่นหลัง และผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และโบราณคดีในดินแดนภาคใต้ต่อไป