ลายแทงเมืองคอน
ชื่อเรื่อง : ลายแทงเมืองคอน
ผู้แต่ง : ดิเรก พรตตะเสน
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : นาคร-บวรรัตน์, 2534
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2
เลขเรียก : NST 959.3833152534
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : ลายแทงเมืองคอน หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง ดิเรก พรตตะเสน ซึ่งมีความรอบรู้เรื่องเมืองนครที่สำคัญคนหนึ่ง ท่านเป็นนักคิด นักค้นคว้าและผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ่นนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน