การจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก
ชื่อเรื่อง : การจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก
ผู้แต่ง : เบ๊ตซี่ อีแวนส์, ผู้เขียน ; พิศมร กิเลนทอง, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์ :  กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2564
เลขเรียก : 155.4129372564
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง 6 ขั้นตอน ที่ผู้ใหญ่สามารถใช้แก้ปัญหาร่วมกันกับเด็กเล็ก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เด็กวัยทารก เด็กวัยเตาะแตะและเด็กวัยก่อนเรียนได้พัฒนาทักษะทางสังคมอันจะทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่ใส่ใจและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บทสนทนาจากเหตุการณ์จริงกว่า 50 เรื่อง ที่แสดงถึงบทสนทนาของเด็กๆ ในสถานการณ์ความขัดแย้งและการดำเนินการสนทนาของครูเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเหล่านั้น หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์กับครูปฐมวัยแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองทุกคนที่มีเด็กเล็กในความดูแลอีกด้วย