สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2559

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. นิทานธรรมเมื่อหลวงพ่อฉัตรเป็นกบฎ โดย ลุงสืบสาน หลานตาขุน

2. ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขานัน โดย อาณุรักษ์ ย้อยช่วง

3. พระแม่ของแผ่นดิน โดย อรุณรัตน์ ทองคำ

4. สองวีรสตรีผู้หาญกล้าที่คนไทยบันทึกไว้ในความทรงจำ โดย ศรีเทพ, นามแฝง

5. รอยพระบาทยังจารึก 16 ครั้งการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โกวิทย์ กรรชนะกาญจน์

6. ม้าทิดกี่ รถยนต์ลงเท่ง นบน้ากิมเส้ง กางเกงครูเลื่อนสำนวนสะท้อนภาพชีวิตจริงของสังคมเมืองนครศรีธรรมราช โดย ชวนุตม์, นามแฝง

7. การตั้งถิ่นฐานชุมชนควนเคร็ง โดย ผจญ มีจิตต์

8. เลียงเคยเลียงเกลือเพื่อสุขภาพ โดย ชาลี ศิลปรัศมี

9. โรคมือเท้าเปื่อย...รู้ไว้เพื่อลูกรัก โดย น้ำพุ, นามแฝง