สารนครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษ เดือนสิบ’59

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษ เดือนสิบ’59

1. ประเพณีสารทเดือนสิบมรดกทางวัฒนธรรมของคนเมืองนคร โดย พระครูสิริธรรมาภิรัตน์

2. เดือน 10 แรม 15 ค่ำ ประเพณีบุญสารทเดือน โดย นิวัช ศรีวิไลวัชรี

3. เดือนสิบ เดือนดาว ไม้เท้าคนทรง โดย จวน ชูส่งแสง

4. ตำราพิไชยเสนา โดย ผจญ มีจิตต์

5. กตัญญูกตเวที อัตลักษณ์เมืองคนดีแสดงออกผ่านประเพณี “ชิงเปรตเดือนสิบ” โดย ชัยวัฒน์ สีแก้ว

6. ประเพณีเดือนสิบนครฯ สั่งสอนให้คนดี โดย สืบพงศ์ ธรรมชาติ

7. นิราศ...หลังวันสารทเมืองนคร โดย สงวน กลิ่นหอม