มรดกธรรมกลางใจชน พระบรมธาตุเมืองนคร / ณัชญ์ คงคาไหว
ชื่อเรื่อง : มรดกธรรมกลางใจชนพระบรมธาตุเมืองนคร
ผู้แต่ง : ณัชญ์ คงคาไหว
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : เสือผินการพิมพ์, [2564?]
เลขเรียก : NST 294.331122564
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : มีรายละเอียดเกี่ยวกับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช โดยมีสาระสำคัญการขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุเป็นมรดกโลกเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุในวัดพรมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช ได้แก่ วิหารหลวง วิหารธรรมศาลาและวิหารพระด้าน วิหารทับเกษตร วิหารพระทรงม้าและวิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา/พระพวย วิหารสามจอม วิหารพระสังกัจจายน์ เจดีย์พระปัญญา และพระเวียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางความศักดิ์ความเชื่อในคาบสมุดแห่งนี้ให้จรรโลงต่อไป